Home Over Kenmerken Tour Contacteer ons Aankoop Demo Inloggen
Petfriend logo

De huisdiervriend

De huisdiervriendelijke software

Voorwaarden voor de dienstverlening

Gebruik maken van onze diensten

De Pet Friend software is een software as a service (SaaS). De software wordt geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE". Het gebruik van onze diensten geeft u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op onze diensten of de inhoud die u opent.

Uw inhoud in onze diensten

Sommige van onze diensten stellen u in staat om inhoud te uploaden, in te dienen, op te slaan, te verzenden of te ontvangen. U behoudt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten die u bezit op die inhoud. Kortom, wat aan u toebehoort, blijft de uwe.

Wijziging en beëindiging van onze diensten

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze service. Wij behouden ons het recht voor om de dienst binnen de grenzen van de redelijkheid te beëindigen indien wij vaststellen dat u onze diensten schendt of misbruikt.

Onze garanties en disclaimers

Wij bieden onze diensten aan met behulp van een commercieel redelijk niveau van vaardigheid en zorg en we hopen dat u er met plezier gebruik van zult maken. Maar er zijn bepaalde dingen die we niet beloven over onze Diensten. ANDERE DAN ALS UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, NOOIT HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN SPECIFIEKE VOORWAARDEN OVER DE DIENSTEN. WIJ DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE DIENSTEN, OF HUN BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF HET VERMOGEN OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN. WIJ LEVEREN DE DIENSTEN "AS IS". SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VOORZIEN IN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUITEN WIJ ALLE GARANTIES UIT.

Aansprakelijkheid voor onze diensten

WANNEER DE GEBRUIKERS VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN PROFIELEN, ONTVANGSTEN, OF GEGEVENS, FINANCIEEL VERLIES OF INDIRECT, SPECIAAL, CONSEQUENTIEEL, EXEMPLARIAAL, OF PUNITIEVE SCHADEN. AAN DE BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN DOOR DE WET, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIERENVRIENDELIJKHEID, EN DE ONDERSTEUNINGEN EN DISTRIBUTIEVERSCHRIJVINGEN, VOOR ALLE KLAIMEN ONDER DEZE VOORSCHRIFTEN, INCLUSIEF VOOR EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES, IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS BETAALD HEEFT OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN (OF, ALS WE ERVOOR KIEZEN, OM U DE DIENSTEN OPNIEUW TE LEVEREN). In alle gevallen, de huisdiervriend, en zijn leveranciers en leveranciers, zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die niet kan worden verholpen.

Over deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service wijzigen om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services weer te geven. U dient de voorwaarden regelmatig te bekijken. We zullen de wijzigingen van deze voorwaarden op deze pagina bekendmaken. We zullen de kennisgeving van gewijzigde aanvullende voorwaarden in de toepasselijke Service plaatsen. Wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en worden niet eerder dan veertien dagen nadat ze zijn gepost van kracht. Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, zullen echter onmiddellijk van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een Service, dient u het gebruik van die Service te staken. Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden voor dat conflict bepalen. Deze voorwaarden bepalen de relatie tussen Google en u. Ze creëren geen rechten voor derden. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt en we niet meteen actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten die we hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst). Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op andere voorwaarden. De wetten van Ohio, V.S., met uitzondering van Ohio's collisieregels, zullen van toepassing zijn op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Diensten. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Services zullen uitsluitend worden behandeld door de federale of staatsrechtbanken van Franklin County, Ohio, VS, en u en Google stemmen in met persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken.